Regeerings­vorming Ophanden

Vanmiddag kwamen de onderhandelaars bijeen ten einde een besluit te nemen in de kwestie van de regeeringsvorming. Het is evenwel nog niet zeker of de formuleering van het program incidenteel zal kunnen geschieden. De onderhandelingen over de regeeringsvorming zullen waarschijnlijk niet voor Woensdag aanhangig worden gemaakt, daar het Rijkskabinet voor dien dag de regeeringsopdracht niet zal worden verstrekt.

Eerder bij LuckyTV

Onlangs met Freek: